0987.86.0007

TIN TỨC CỜ TỔ QUỐC

Ý NGHĨA CỦA VIỆC TREO CỜ TỔ QUỐC MỖI DỊP LỄ, TẾT
Ý nghĩa thiêng liêng của việc treo cờ Tổ Quốc trong mỗi dịp lễ tết.

Xem Thêm : Trống Nhà Thờ , Trống Múa Lân , Trống Hội tại đây…

Mỗi một dân tộc, mỗi một quốc gia đều có quốc kì riêng của mình. Việt Nam là một dân tộc độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Quốc kì Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng, là biểu tượng của hồn nước, của lòng dân , của tinh thần đoàn kết đời đời bền vững, của đại gia đình các dân tộc Việt Nam, là biểu tượng thiêng liêng nhất, thể hiện nhiệt huyết cách mạng, sự hy sinh anh dũng của toàn thể nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đánh đuổi quân xâm lược, giành lại độc lập tự do cho Tổ Quốc.


Lá Cờ Đỏ Sao Vàng biểu tượng chung nhất của dân tộc Việt Nam, đã khắc sâu vào tâm khảm của mỗi một người dân Việt Nam và đã được cộng đồng Quốc tế công nhận và tôn trọng.


Cờ tổ quốc Việt Nam bay phấp phới trên bầu trời xanh hòa bình

Việc treo Cờ Tổ quốc Việt Nam trong mỗi dịp lễ, tết là thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân. Treo cờ Tổ quốc trang trọng trong những ngày lễ lớn, ngày tết cổ truyền của dân tộc là thể hiện lòng nước và lòng tự hào của mỗi công dân Việt Nam, biểu tượng của tinh thân đoàn kết, chung sức, chung lòng phấn đấu xây dựng đất nước, quê hương ngày càng phồn vinh…Đó còn thể hiện lòng tri ân của chúng ta đối với sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha, anh trong công cuộc xây dựng và bảo bệ tổ quốc.

Xem Thêm : Trống Trường Học , Trống Hát Văn , Trống Chùa , Trống Đoàn Đội tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.